Polityka plików cookies

Prosimy o zapoznanie się z poniższą Polityką Plików cookies:

Przez następujące określenia należy rozumieć:
1. "Strona" - należy przez to rozumieć witrynę internetową dostępną pod adresem http://tanietychy.pl/;
2. "Użytkownik" - należy przez to rozumieć osobę fizyczną działającą na swoją rzecz lub na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, lecz posiadającej na mocy ustawy zdolność prawną, która skorzystała ze Strony przeglądając witrynę internetową dostępną pod adresem https://pszczynalokalnie.pl/ lub przesyłając swoje dane osobowe w Formularzu kontaktowym zamieszczonym na Stronie celem uzyskania szczegółowych informacji o usługach oferowanych przez Spółkę;
3. "Sprzęt Użytkownika" lub "Urządzenie końcowe" - należy przez to rozumieć należący do Użytkownika sprzęt telekomunikacyjny taki jak między innymi telefon komórkowy, smartfon, komputer, tablet lub inne urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet (urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci).

Czym są Pliki cookies i jak są wykorzystywane?

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, wysyłane i zapisywane przez Stronę na Urządzeniu końcowym Użytkownika, zawierające dane na temat korzystania przez Użytkownika ze Strony ("Pliki cookies"). Pliki cookies są bezpieczne dla Sprzętu Użytkownika, służą ułatwieniu korzystania ze Strony.
Informacje zbierane przez Pliki cookies ułatwiają Użytkownikowi korzystanie ze Strony, pozwalają zapamiętać preferencje Użytkownika i dostosować Stronę do jego potrzeb, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Urządzenie końcowe Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę. Pliki cookies wykorzystywane są również w celu tworzenia statystyk dotyczących odwiedzin Strony, co pozwala poprawić jakość Strony poprzez ulepszenie jej struktury i zawartości, tym samym dostosowanie jej do potrzeb Użytkowników.
Strona zasadniczo korzysta z następujących rodzajów Plików cookies:
a. Pliki stałe - przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
b. Pliki sesyjne - pliki tymczasowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
c. Pliki użytkownika - piki wykorzystywane dłużej niż jedna sesja w celu: identyfikacji produktów lub usług dodanych do znajdującej się na Stronie sekcji koszyka/ulubionych - tak by Użytkownik po zamknięciu przeglądarki i otwarciu jej ponownie miał nadal dodane wcześniej produkty lub usługi w koszyku/ulubionych.
d. Pliki podmiotów zewnętrznych - pliki takie jak w szczególności obsługujące statystyki Google Analytics, oraz innych podmiotów zewnętrznych, pozwalające dostosowywać reklamy do preferencji i zwyczajów Użytkowników.

Google Analytics

Strona korzysta z usługi Google Analytics, która służy do badania oglądalności stron internetowych. Google Analytics jest udostępnianie przez Google, Inc. Ta usługa używa "cookies" w celu analizy sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze Strony. Informacje wygenerowane przez "cookies" na temat korzystania Użytkownika z witryny (w tym informacje o IP Użytkownika), są bezpośrednio przekazywane firmie Google i magazynowane na ich serwerach w USA.
Firma Google korzysta z tych informacji w celu analizy wykorzystania serwisu internetowego. Dodatkowo firma Google będzie tworzyła raporty oglądalności, ruchu oraz świadczy inne usługi dotyczące ruchu na serwisie internetowego. Google Inc. może udostępnić te informacje osobom trzecim, jeżeli zobowiążą się to wykonać na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają uzyskane informacje w imieniu firmy Google.
Firma Google nie będzie wiązała adresu IP Użytkownika z innymi informacjami, które posiada. Korzystając ze Strony Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez firmę Google zgodnie z określonymi powyżej celami.

Facebook

Na Stronie znajdziemy wtyczki portalu społecznościowego Facebook, 1601 South Carolina Avenue, Palo Alto, CA 943404, USA. Wtyczka Facebooka jest po prawej stronie witryny internetowej pod przyciskiem "facebook" oraz w drugim miejscu (pod logotypem TanieTychy) pod przyciskiem "Lubię to".
Użytkownik odwiedzając Stronę, automatycznie poprzez wtyczkę zostanie połączony z portalem Facebook. Serwery Facebook, dostaną informacje, że Użytkownik odwiedził Stronę. Jeżeli Użytkownik jest zalogowany w portalu Facebook oraz kliknie on przycisk "lubię to" na Stronie, to zawartość Strony, może zostać zalinkowana do profilu Użytkownika na Facebooku. Wszystkie dodatkowe wiadomości można znaleźć na stronach Facebook. Pełną listę wtyczek można sprawdzić, chodząc pod adres internetowy tutaj.
Użytkownik ma możliwość, nie udzielania informacji Facebookowi o odwiedzinach na Stronie. Aby to nie zostało odnotowane Użytkownik powinien wylogować się ze swojego konta na Facebooku.

Czy Pliki cookies mogą zostać wyłączone?

Jeśli nie życzą sobie Państwo Plików cookies na Urządzeniu końcowym, pliki te można wyłączyć. Istnieje prawdopodobieństwo, że po wyłączeniu Plików cookies Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści Strony, korzystanie ze Strony może być dla Użytkownika mniej efektywne, utrudnione może być również korzystanie z usług.
Ograniczenia czy wyłączenia stosowania Plików cookies Użytkownik może dokonać poprzez stosowne zmiany w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ustawienia te Użytkownik może zmienić w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów obsługi Plików cookies są dostępne w ustawieniach przeglądarek internetowych.